Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Tất cả các con sông đều sống?


Tất cả các con sông đều sống?


Tất nhiên là không phải theo nghĩa đen. Nhưng cũng như mọi sinh vật sống khác, các con sông đều có quãng đời của nó. Chúng sinh ra, lớn lên và già đi. Chúng có thể chết trong khoảng thời gian địa chất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét