Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm thiết kế cống TKCG 9.0.06 Và Hướng dẫn

Phần mềm thiết kế cống TKCG 9.0.06 Và Hướng dẫn

Download TKCG 9.0.06 tại đây
Download công cụ tìm số đăng ký tại đây


Bước 1: cài đặt TKCG 9.0.06


+ Bước2: khởi đông WINHEX
+ Bước3: khởi đông TKCG
Bước4: nhập vào 1 day số :258003020 ( Nhớ dãy số này nhé !!!) OK!

Xuất hiện thong báo như sau
+ Bước5: OPEN RAM
Xuất hiện hộp thoại :
+ Bước6: kich doi vao Acad#1904
Xuất hiện hộp thoại:
+ Bước8: kích đôi vào primary memory – sau do nhan ok xuất hiện hộp thoại:
+ Bước9 : vào view/ tích vào text display only) như hình:
+ Bước10: kích vào Finh tex
+ xuất hiện hộp thoại:
+ Bước12: nhập vào chuổi lúc nảy (258003020) nhấn ok! Nó sẻ tìm đến dóng sau:
Con trỏ nằm ở dòng số lúc nảy ta nhập 258003020
kết quả ở dưới là key của ta: 486544391


nếu không tìm tháy chuổi 9 số như ý thì anh nhấn F3 để tìm tiếp”
Chúc thành công

0 nhận xét:

Đăng nhận xét