Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm tính móng cọc Theo FBpier-V4

Phần mềm tính móng cọc Theo FBpier-V4

FB-MultiPier phân tích chương trình là chương trình phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến có khả năng phân tích cấu trúc cầu bến tàu nhiều kết nối nhịp cầu. Cấu trúc đầy đủ có thể là một loại mảng đầy tải AASHTO trong một phân tích tĩnh, chức năng tải thời gian khác nhau trong một phân tích năng động. Mỗi cấu trúc bến tàu bao gồm các cột cầu tàu và nắp được hỗ trợ trên một chiếc mũ cọc và cọc / trục với đất phi tuyến. Phân tích các cặp vợ chồng này chương trình phi tuyến cấu trúc phần tử hữu hạn phân tích với các mô hình đất phi tuyến tĩnh cho hành vi đất dọc trục, bên và xoắn để cung cấp một hệ thống mạnh mẽ của phân tích cho cùng cấu trúc bến tàu cầu và hệ thống cơ sở. FB-MultiPier thực hiện thế hệ của mô hình phần tử hữu hạn trong nội bộ đưa ra định nghĩa hình học của hệ thống cấu trúc và nền tảng như là đầu vào đồ họa bởi các nhà thiết kế. Điều này cho phép các kỹ sư làm việc trực tiếp với các thông số thiết kế và giảm bớt các sổ sách kế toán cần thiết để tạo ra và giải thích một mô hình.


Link Download: Tại đây
Hoặc Tại đây
Hoặc Tại đây
Hoặc Tại đây
Video hướng dẫn Tại đây hoặc Tại đây


0 nhận xét:

Đăng nhận xét