Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Project Management Software: Milestones Professional 2011

Project Management Software: Milestones Professional 2011

Milestones Professional là cách dễ dàng nhanh chóng để tạo ra lịch trình và báo cáo cho các dự án. Khi bạn quản lý và tiến độ các dự án, bạn cần phần mềm mạnh mẽ, nhanh chóng và dễ sử dụng. Quản lý dự án và phần mềm lập lịch trình cho phép bạn tổ chức các dự án của bạn, tạo ra các mốc thời gian, bán ý tưởng của bạn, sắp xếp công việc của bạn, và theo dõi kết quả. Tìm hiểu lý do tại sao khách hàng đã được mua nó trong hơn 20 năm.

• Tạo báo cáo dự án trình bày.
• Sản xuất các báo cáo trình bày trong lịch trình Microsoft Project.
• Chọn từ một loạt các báo cáo trình bày sẵn sàng.
• Tính toán và trình bày giá trị thu được.
• Chia sẻ tiến độ với lưu dưới dạng PDF, sao chép PowerPoint hoặc người xem miễn phí.


Download:

http://www.mediafire.com/?f5m2m8bd278mb

Home page :

http://www.kidasa.com/kidasa-products.htm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét