Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

WIQ 2012 Tính toán TT Gió, Động Đất kết hợp Etabs!

WIQ 2012 Tính toán TT Gió, Động Đất kết hợp Etabs!
WIQ 2012 là chương trình ứng dụng Excel tính toán tải trọng Gió, Động đất theo TCVN kết hợp ETABS:

Các chức năng của chương trình:
1. Phân tích các dạng dao động riêng từ ETABS:

2. Tính toán Tải trọng Gió:

3. Tính toán Tải trọng Động đất:
WIQ 2012 có chức năng kết xuất kết quả ra một file Excel riêng biệt, sử dụng in ấn dễ dàng. Trong file đã có sẵn các ví dụ, hướng dẫn sử dụng (manual) kèm theo.

Download:
http://www.mediafire.com/?18648jl64agddhu

tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét