Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm Microstran Coldes v4.0 Full

Phần mềm Microstran Coldes v4.0 Full

Giới thiệu Coldes V4
Là một chương trình DOS, Coldes đã được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi nhà thiết kế bê tông cốt thép trong nhiều năm. Nó bây giờ là có sẵn như là một chương trình Windows nhà nước-of-the-art với tất cả khả năng của phiên bản trước và các tính năng tiên tiến hơn nhiều. Người sử dụng được cấp giấy phép của phiên bản trước có thể mua Coldes V4 tại giá nâng cấp đặc biệt.
Shape Cột chung
Coldes phân tích biaxial uốn và nén của các bộ phận hình dạng cột hình chữ nhật, hình tròn, và nói chung. Việc phân tích được thực hiện một cách chặt chẽ, không có khu nghỉ mát xấp xỉ mã cho những ảnh hưởng của biaxial uốn. Một số mối quan hệ ứng suất biến dạng có sẵn, bao gồm cả khối căng thẳng hình chữ nhật, và Ban Giám đốc Điều 73 và CEB 90 đường cong. Dialog Box Column
Kích đúp chuột vào một hình ảnh thu nhỏ hiển thị một hộp thoại có chứa các điều khiển cho phép bạn thêm hoặc thay đổi bất kỳ dữ liệu cột hoặc thực hiện một kiểm tra mã.
 Cửa sổ chính Coldes
Các cửa sổ chính của Coldes chứa các hình ảnh thu nhỏ của tất cả các mặt cắt ngang cột trong công việc. Pop-up dữ liệu lời khuyên cho phép bạn xác định các phần riêng lẻ. Kích đúp chuột vào một hình ảnh thu nhỏ hiển thị một hộp thoại có chứa các điều khiển cho phép bạn thêm hoặc thay đổi bất kỳ dữ liệu cột hoặc thực hiện một kiểm tra mã. Từ menu chuột phải, bạn có thể hiển thị một sơ đồ chi tiết đầy đủ kích thước hoặc sơ đồ tương tác, một trong hai sau đó có thể được in.
 Bằng cách nhấn một nút lựa chọn, bạn ngay lập tức có thể chọn hình ảnh hiển thị bên trong hộp thoại. Nó có thể là một sơ đồ chi tiết kích thước, sơ đồ một chìa khóa, đồ thị các mối quan hệ ứng suất biến dạng, hoặc sơ đồ tương tác. Cửa sổ đầu ra ở dưới cùng của hộp thoại chứa các kết quả của việc kiểm tra mã thiết kế. Bất kỳ mục dữ liệu có thể được thay đổi bằng cách nhấp chuột vào một nút để hiển thị một hộp thoại mới cho các phần dữ liệu, các thuộc tính cụ thể, tính chất tăng cường, hoặc tải ứng dụng. Nút Print cho phép bạn in một báo cáo có chứa hoặc một sơ đồ chi tiết hoặc sơ đồ tương tác, trong khi nút DXF tạo ra một DXF AutoCAD của các chi tiết phần cột. Nhấp vào nút Xem 3D hiển thị một cái nhìn thực tế ảo của bề mặt tương tác và các điểm tải. Hình học và những khoảnh khắc uốn cũng có thể được hiển thị trong một cái nhìn thực tế ảo bằng cách nhấn vào nút 3D trong nhóm Tải.


Download:0 nhận xét:

Đăng nhận xét