Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm GEOSLOPE 2004.V602

Phần mềm GEOSLOPE 2004.V602


Công ty GEO-SLOPE International (Canada) sản xuất bộ phần mềm Địa kỹ thuật GeoSlopeW, đây là bộ phần mềm nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới về địa kỹ thuật.
GeoSlopeW bao gồm 6 phần mềm độc lập:
- SLOPE /W - tính ổn định mái dốc,
- SEEP /W – tính thấm theo phương pháp phần tử hữu hạn (FEM),
- SIGMA /W – tính ứng suất biến dạng theo FEM,
- TEMP /W – tính truyền nhiệt theo FEM,
- CTRAN /W – tính truyền chất,
- QUAKE/W – tính toán động đất


Các phần mềm này chạy độc lập nhưng có chức năng có thể liên kết với nhau để tính toán cho cùng một bài toán phức tạp.
Link Download:
http://www.mediafire.com/?fr2gz3gnmiy
http://www.mediafire.com/?gdhatety4ez

0 nhận xét:

Đăng nhận xét