Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

GEO 5 programs for geotechnical engineering


GEO 5 programs for geotechnical engineering

Các bộ GEO5 của các chương trình được thiết kế để giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật khác nhau. Bộ phần mềm dễ sử dụng bao gồm các chương trình cá nhân với một giao diện thân thiện với người sử dụng thống nhất. Mỗi chương trình được sử dụng để phân tích một nhiệm vụ khác nhau địa kỹ thuật, nhưng tất cả các mô-đun giao tiếp với nhau để tạo thành một bộ tích hợp.


» More about GEO5 features
Dialog box for entering data changes according to the chosen mode
To edit structure dimensions, just click on the dimension and change the value.
Simple insertion of graphical output (figure) directly to the report
The user may insert as many figures as he/she wishes
Appropriate help is automatically provided when the F1 *** is pressed.
Help is automatically up-dated and immediately available.


Download:


http://www.mediafire.com/?nlkwoc5cr8ivp


Mediafire unlock password: nhawe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét