Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

FlowHy - Phần mềm cấp thoát nước

FlowHy - Phần mềm cấp thoát nước

Kiếm được phần mềm hay hay về cấp thoát nước, chia sẻ với các bạn.Phần này thấy rất hay, nếu sinh viên áp dụng để tính toán thì cực nhanh.


FlowHy - Phần mềm cấp thoát nước

Các tính năng chính như sau:

1. Phần thoát nước

1.1. Tính toán thủy lực và vẽ trắc dọc tuyến cống thoát nước thải:

+ Dạng nối theo đường mực nước.

+ Dạng nối theo đỉnh cống.

1.2. Tính toán thủy lực và vẽ trắc dọc tuyến cống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn.

1.3. Các bảng tra thủy lực cống thoát nước thải bao gồm: Cống hình tròn, hình chữ nhật, hình thang, hình 5 cạnh, hình nửa tròn và chữ nhật, hình móng ngựa, hình trứng, hình vòm.

1.4. Bảng tra thủy lực cống tròn thoát nước mưa.

2. Phần cấp nước

2.1. Tính toán dung tích điều hòa đài nước và bể chứa.

2.2. Vẽ biểu đồ áp lực vòng bao bằng AutoCad.

2.3. Vẽ trắc dọc tuyến ống cấp nước bằng AutoCad.

Yêu cầu hệ thống:

1. Hệ điều hành Windows 32bit (XP, Vista, Windows 7...)

2. AutoCad version 17.x (2007-2008-2009) để vẽ trắc dọc và biểu đồ áp lực vòng bao

3. MS .NET Framework 2.0 (Đã được cài đặt khi bạn sử dụng các phiên bản AutoCad trên)


Download : Tại đây
tieng anh khach san download
Hoặc :
Bấm vào đây để download phần mềm FlowHy
tieng anh khach san download
Hoặc :
Download : Tại đây
tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét