Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

HFO 2010 - Phần mềm thiết kế: móng đơn, móng băng


HFO 2010 - Phần mềm thiết kế: móng đơn, móng băngHFO 2010 là phần mềm ứng dụng Excel thiết kế nền móng theo TCVN và các tài liệu chuyên đề nền móng hiện hành ở Việt Nam.
Phạm vi ứng dụng tính toán:
· Móng đơn
· Móng băng
· Móng trên đệm cát
Phạm vi phân tích: Địa chất tối đa 10 lớp đất, độ sâu giới hạn - 99 m.tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét