Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm thiết kế đường RoadPlanPhần mềm thiết kế đường RoadPlan

Là công cụ để thiết kế kỹ thuật, thi công, hoàn công đường từ bình đồ.

Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005.

Nằm trong bộ xêri sản phẩm về thiết kế cơ sở hạ tầng của Công ty Hài Hòa. Để có thể thực hiện thiết kế đường một cách chuyên nghiệp nhất thiết cần có thêm các môđun phần mềm TOPO, ĐCCT và CADAS cũng của Công ty. Tuy nhiên, RoadPlan có thể chạy độc lập với các phần mềm trên nhưng lúc đó khả năng của nó sẽ bị hạn chế.

RoadPlan với các tính năng thiết kế linh hoạt cho phép người sử dụng có thể can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để tạo ra các ứng dụng riêng cho mình.
Các tính năng chính

* Thiết kế nhiều tuyến khác nhau trên mặt bằng địa hình hiện trạng. Trên một tuyến có thể có một hoặc nhiều đường tim song song hoặc không song song, đồng thời có thể hiệu chỉnh các đường trên mặt bằng tuyến một cách linh hoạt.
* Sử dụng các tệp số liệu khảo sát trắc dọc, trắc ngang từ các môđun NovaTDN, TOPO để thiết kế tuyến theo tệp số liệu trắc dọc trắc ngang, cũng như sử dụng mô hình địa hình của môđun TOPO.
* Trên bản vẽ trắc dọc tự nhiên có thể thể hiện các đường mã hiệu (ví dụ: mép trái, mép phải đường cũ cùng với các dữ liệu như cao độ, độ dốc, cự ly lẻ, khoảng cộng dồn...), các đường đáy các lớp địa chất.
* Trên bản vẽ trắc dọc thiết kế ngoài các đường đỏ (của một hoặc nhiều đường tim) có thể thể hiện các đường mã hiệu (ví dụ: mép lề, mép xe chạy, mép dải phân cách trái và phải của tuyến thiết kế cùng với các dữ liệu như cao độ, độ dốc...).
* Bản vẽ trắc ngang thiết kế có thể thể hiện các dạng mặt cắt khác nhau (ví dụ: đường có nhiều dải phân cách, có đan rãnh thoát nước, đường có hai làn song song hoặc không song song). Các kiểu cắt ngang hoàn toàn do người sử dụng tự định nghĩa.
Link Download Bản đầy đủ chạy với cad2005:>>>

>>>Gói số 1>>>Gói số 2>>>Gói số 3


code 1: 57KQLU7-MLX5765-ASXT7Q4-5Z46EO6
code 2: FK5M457-A4EOQH6-FO8ABW5-WDVLR85
Down gói 1,2 hoặc gói 3

0 nhận xét:

Đăng nhận xét