Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Tekla Structures v17.0.5701 x64 Full

Tekla Structures v17.0.5701 x64 Full

Tekla Structures là phần mềm mô hình thông tin xây dựng (BIM), cho phép bạn tạo chính xác, chi tiết, dễ dàng để xây dựng mô hình 3D từ bất kỳ tài liệu và bất kỳ phức tạp và quản lý chúng. Mô hình cấu trúc Tekla có thể được sử dụng trong suốt quá trình xây dựng từ bản phác thảo để sản xuất, lắp đặt và quản lý xây dựng.
Tekla Structures là một trong những sản phẩm có sẵn trong các cấu hình khác nhau và môi trường bản địa hoá mà cung cấp bộ chuyên ngành chức năng cho phù hợp với phân khúc và văn hóa cụ thể nhu cầu của ngành công nghiệp xây dựng.
Tekla Structures 17:
Cải thiện cho ý kiến, kiểm tra xung đột, tổ chức, xem, chụp và các công cụ quản lý dự án
Thậm chí nhiều hơn khả năng tương tác với các hệ thống phần mềm hàng đầu như Unitechnik, BVBS 2.0, Betsy.
Tăng cường trực quan, bảng màu lớn hơn
Tốt hơn Windows giống như chức năng
Cải thiện DSTV kết nối với CNC, máy móc.
Hỗ trợ cho chuột 3Dconnexion
Độ chính xác cao hơn với bản vẽ tùy biến và tự động hóa nhiều hơn

Tekla Structures v17.0.5701 x64: 587 Mb 


http://www.mediafire.com/?va9szsc3atuqs http://www.mediafire.com/?9207l5ffgqt94 http://www.mediafire.com/?toxb3y3vioglv http://www.mediafire.com/?k7284whh4dn http://www.mediafire.com/?wkm5bdur6p1kx http://www.mediafire.com/?46pf9ofsk1a3z

Thuốc trị bá bệnh:

Patchx32-http://www.mediafire.com/?7mv64jmihenin Patchx64-http://www.mediafire.com/?bmbd7wpv3mhqx

Mediafire unlock password: nhawe0 nhận xét:

Đăng nhận xét