Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Phần mềm Tra cứu văn bản pháp luật xây dựng

Phần mềm Tra cứu văn bản pháp luật xây dựng


Chương trình rất hay rất cần cho những người làm công tác quản lý về xây dựng
Nhưng trước khi cài đặt cần chú ý phải tạo thêm 2 folder:
1. folder có tên là : PHAN MEM TIEN ICH
2. Folder có tên là : PHAN MEM TRA CUU VAN BAN LUAT XD
3. Chép thư mục: VBQPPL ve DTXD đã tải ở trên vào folder PHAN MEM TRA CUU VAN BAN LUAT XD
4. Chép toàn bộ folder PHAN MEM TRA CUU VAN BAN LUAT XD vào folder PHAN MEM TIEN ICH
5. Chép toàn bộ folder PHAN MEM TIEN ICH vào ổ D:\
6. Đường dẫn đầy đủ của nó là: D:\PHAN MEM TIEN ICH\PHAN MEM TRA CUU VAN BAN LUAT XD\VBQPPL ve DTXD\Tra cuu VBQPPL ve DTXD.exe.


Link Download: Pass: hanviquan
tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét