Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Băng có phải là khoáng chất?


Băng có phải là khoáng chất?


Đúng, băng là một loại khoáng chất và được miêu tả trong hệ thống khoáng chất của Dana.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét