Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Mực nước biển sẽ tăng bao nhiêu nếu băng Nam cực tan?


Mực nước biển sẽ tăng bao nhiêu nếu băng Nam cực tan?


Băng Nam cực chiếm gần 90% băng toàn thế giới và 70% nước ngọt toàn cầu. Nếu toàn bộ băng Nam cực tan, mức nước biển sẽ tăng khoảng 67 m, tương đương với toà nhà 20 tầng. Các nhà khoa học biết rằng đang có một dòng tan chảy bên dưới. Tổ chức Liên Hợp Quốc ước tính theo kịch bản tồi tệ nhất thì mực nước biển sẽ tăng lên 1 m vào năm 2100.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét