Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Khoáng chất nào mềm nhất?


Khoáng chất nào mềm nhất?


Talc là khoáng chất mềm nhất. Nó thường được dùng để làm bột talcum.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét