Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Khoáng chất nào cứng nhất?


Khoáng chất nào cứng nhất?Loại mà trở nên vô nghĩa về mặt tình cảm sau khi ly hôn nhưng vẫn giữ được giá trị về mặt tiền bạc (kim cương).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét