Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Các thiên thạch có thể tạo nên hòn đảo?


Các thiên thạch có thể tạo nên hòn đảo?


Hàng thập kỷ nay người ta đã phỏng đoán rằng những vụ va cham thiên thạch từ xa xưa đã tạo nên các điểm nóng nơi xảy ra hoạt động núi lửa, và đẩy các hòn núi lên khỏi mặt biển nơi trước đây nó chưa từng xuất hiện. Chưa có một câu trả lời chắc chắn cho vấn đề này, nhưng một mô hình máy tính mới cho rằng Hawaii đã được hình thành theo cách này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét