Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Mỗi giây trên toàn cầu có bao nhiêu lần sét đánh?


Mỗi giây trên toàn cầu có bao nhiêu lần sét đánh?


Trung bình khoảng 100. Tuy vậy đó chỉ là những lần sét đánh xuống mặt đất. Mỗi phút, có hơn một nghìn trận sấm chớp nổ ra khắp trái đất, tạo ra khoảng 6.000 tia chớp. Rất nhiều trong số đó đi từ đám mây này sang đám mây khác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét