Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Nơi nào trên trái đất có nhiều núi lửa nhất?


Nơi nào trên trái đất có nhiều núi lửa nhất?


Đặc điểm địa hình nổi bật nhất trên trái đất là dãy núi lửa khổng lồ ở dưới biển - dãy núi dài hơn 48.000 km và cao trung bình 5,5 km trên đáy biển. Nó được gọi là dãy ngăn cách đại dương, nơi các mảnh thạch quyển bị phân tách khi hoạt động núi lửa diễn ra. Có nhiều núi lửa ở khu vực này hơn là trên mặt đất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét