Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Vụ phun trào núi lửa nào tiêu diệt nhiều người nhất?


Vụ phun trào núi lửa nào tiêu diệt nhiều người nhất?


Đợt phun trào của núi Tambora ở Indonesia vào năm 1815 đã giết chết 90.000 người. Hầu hết chết vì đói sau vụ phun trào bởi mùa màng bị phá huỷ, nước bị ô nhiễm và bệnh tật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét