Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Vụ phun trào núi lửa nào tiêu diệt nhiều người nhất?


Vụ phun trào núi lửa nào tiêu diệt nhiều người nhất?


Đợt phun trào của núi Tambora ở Indonesia vào năm 1815 đã giết chết 90.000 người. Hầu hết chết vì đói sau vụ phun trào bởi mùa màng bị phá huỷ, nước bị ô nhiễm và bệnh tật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét