Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tại sao sóc và cáo cần cái đuôi lớn?


Tại sao sóc và cáo cần cái đuôi lớn?


- Con sóc nhảy được xa từ cây này sang cây khác một phần nhờ cái đuôi. Đuôi sóc là bộ phận cân bằng độc đáo. Còn đuôi cáo giúp nó rẽ ngoặt bất ngờ khi đang chạy nhanh. Đó là tấm lái không khí đặc biệt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét