Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Một số cây họ đậu đã lợi dụng quán tính để phát tán như thế nào?


Một số cây họ đậu đã lợi dụng quán tính để phát tán như thế nào?


- Quả đậu khi chín đã nhanh chóng tách ra và nở theo đường cong. Đồng thời, theo quán tính, hạt trong quả văng ra mọi phía theo đường tiếp tuyến.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét