Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tại sao trong lúc bay, cánh con bướm lại vỗ chậm hơn cánh con ong vẽ?


Tại sao trong lúc bay, cánh con bướm lại vỗ chậm hơn cánh con ong vẽ?


- Khi di chuyển mà vận tốc không đổi, khối lượng chuyển dịch càng lớn thì động lượng càng nhiều. Vì khối lượng của cánh ong vẽ bé hơn khối lượng của cánh bướm nhiều lần, nên cánh ong sẽ nhất thiết phải đập nhanh hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét