Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Động đất thường xảy ra ở độ sâu bao nhiêu?


Động đất thường xảy ra ở độ sâu bao nhiêu?


 Hầu hết rung chuyển khoảng 80 km dưới bề mặt trái đất. Những trận nông hơn thì có thiệt hại lớn hơn. Nhưng sức phá huỷ của mỗi cơn rung chấn còn phụ thuộc vào kết cấu đất đá và thiết kế công trình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét