Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Loài thực vật ở Bắc Mỹ có tuổi thọ hàng nghìn năm?


Loài thực vật ở Bắc Mỹ có tuổi thọ hàng nghìn năm?


Cây bụi creosote mọc tại Mojave, Sonoran và sa mạc Chihuahuan đã sống từ thời khai sinh của chúa Jesus. Một số cây có thể sống tới 10.000 năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét