Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Sao Thổ là hành tinh duy nhất có vành đai bao quanh?


Sao Thổ là hành tinh duy nhất có vành đai bao quanh?


Sao Thổ là có vành đai rõ nhất. Nhưng sao Mộc và sao Hải vương đều có vành đai mờ nhạt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét