Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Đôi chân nhảy của châu chấu thường rất dài. Tại sao?


Đôi chân nhảy của châu chấu thường rất dài. Tại sao?


- Cơ thể có một năng lượng dữ trữ rất lớn, nếu như lực tác dụng vào thân trong một thời gian dài hoặc trong một khoảng cách khá lớn, ví dụ như lấy đà trước khi nhảy, lấy đà để đánh. Những cơ của châu chấu không thể sinh ra lực lớn được, vì thế để nhảy xa, mà điều này đòi hỏi tích luỹ nhiều năng lượng, thì châu chấu phải dùng đến đôi càng dài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét