Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tại sao duỗi tay không thể mang được một vật nặng như lúc co tay?


Tại sao duỗi tay không thể mang được một vật nặng như lúc co tay?


- Khi duỗi tay thì hướng tác dụng của lực cơ tạo thành một góc nhỏ đối với đòn bẩy. Trong trường hợp này, muốn giữ được một vật nặng tương tự như trường hợp co tay lại, nhất thiết phải tăng lực của cơ lên đáng kể. Trong trường hợp lực của cơ cũng như thế, duỗi tay ra chỉ có thể cầm được một vật rất nhẹ mà thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét