Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Lúc đi bộ trên băng, người ta cố gắng đi thẳng chân. Tại sao?


Lúc đi bộ trên băng, người ta cố gắng đi thẳng chân. Tại sao?


- Nếu người đi bộ không cong chân thì trọng lượng toàn thân truyền lên bề mặt của bàn chân. Khi cong chân lại thì thành phần tiếp tuyến của trọng lực xuất hiện và đặt vào chân. Do ma sát trên băng nhỏ hơn nên thành phần này của trọng lượng làm trượt ngã. Vì vậy, đi cong chân người ta bị trượt nhiều hơn, và có thể bị ngã ngay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét