Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tại sao lúc đi bộ người ta lại vung tay?


Tại sao lúc đi bộ người ta lại vung tay?


- Khi người đưa chân về phía trước, trọng tâm cũng chuyển về phía trước một chút. Để giữ được vị trí ban đầu của trọng tâm người ta phải đưa tay ra phía sau. Sự lần lượt thay đổi vị trí của tay và chân được lặp đi lặp lại trong mỗi bước đi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét