Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Nơi duy nhất có sông băng chảy qua đường xích đạo?


Nơi duy nhất có sông băng chảy qua đường xích đạo?


Núi Cotopaxi ở Ecuador có sông băng duy nhất vắt qua đường xích đạo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét