Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Cơn bão khủng khiếp nhất từng đổ bộ vào Mỹ?

Cơn bão khủng khiếp nhất từng đổ bộ vào Mỹ?


Cơn bão cấp 4 đổ vào Galveston, Texas, năm 1900 giết chết hơn 6.000 người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét