Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Nơi đâu có thủy triều cao nhất?


Nơi đâu có thủy triều cao nhất?


Tại Burntcoat Head thuộc vịnh Fundy ở Nova Scotia (Canada), các đợt thủy triều có thể dâng cao tới 11,7 m. Vịnh Fundy có hình cái phễu do vậy mà thường xuyên tạo nên những đợt nước triều lớn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét