Thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2013

Vùng đất nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới?


 Vùng đất nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới?


Gần 70% lượng nước ngọt trên trái đất nằm trong các tảng băng ở Nam cực và Greenland. Số còn lại nằm trong bầu khí quyển, sông suối, mạch nước ngầm và chiếm chỉ khoảng 1%.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét