Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Vùng đất nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới?


 Vùng đất nào chứa lượng nước ngọt lớn nhất trên thế giới?


Gần 70% lượng nước ngọt trên trái đất nằm trong các tảng băng ở Nam cực và Greenland. Số còn lại nằm trong bầu khí quyển, sông suối, mạch nước ngầm và chiếm chỉ khoảng 1%.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét