Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Bao nhiêu phần trăm lượng nước trên thế giới nằm ở đại dương?


Bao nhiêu phần trăm lượng nước trên thế giới nằm ở đại dương?


Khoảng 97%. Đại dương chiếm 2/3 bề mặt trái đất, điều đó có nghĩa là nếu có một thiên thạch va vào trái đất thì nó sẽ bắn tung toé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét