Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Tính cốt thép các cấu kiện cơ bản bằng file Excel


Tính cốt thép các cấu kiện cơ bản bằng file Excel

Một ứng dụng vô cùng hữu ích để tính toán cốt thép các cấu kiện cơ bản (Dùng để tham khảo)
Tính cốt thép các cấu kiện cơ bản bằng file ExcelTính cốt thép các cấu kiện cơ bản bằng file Excel

Download : Tại Đây
tieng anh khach san download
Hoặc : Tại Đây

tieng anh khach san download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét