Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Nguồn gốc từ "volcano" (núi lửa)?


Nguồn gốc từ "volcano" (núi lửa)?


Nó bắt nguồn từ "Vulcan" - vị thần lửa của La Mã.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét