Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Hai quốc gia sản xuất vàng lớn nhất?


Hai quốc gia sản xuất vàng lớn nhất?


Nam Phi sản xuất 5.300 tấn/năm. Mỹ xuất xưởng 3.200 tấn/năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét