Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bao nhiêu lượng vàng đã được khai thác trên trái đất từ trước tới nay?


Bao nhiêu lượng vàng đã được khai thác trên trái đất từ trước tới nay?


Hơn 193.000 tấn. Nếu gắn kết chúng lại với nhau, sẽ tạo ra một tòa nhà 7 tầng hình lập phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét