Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Có phải lúc nào cũng tồn tại các lục địa?


Có phải lúc nào cũng tồn tại các lục địa?


Không giống như chúng ta thấy bây giờ. Nhiều nhà khoa học cho rằng trái đất từng là một lục địa khổng lồ khô cằn, nước được đưa đến từ các sao chổi và đại dương hình thành. Sau đó tất cả đất đai trên thế giới tập hợp thành một siêu lục địa gọi là Pangaea. Nó bắt đầu phân tách từ 225 triệu năm trước đây, cuối cùng phân thành các mảng lục địa như chúng ta thấy ngày nay.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét