Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bao nhiêu tro bụi núi lửa rơi xuống mỗi ngày?


Bao nhiêu tro bụi núi lửa rơi xuống mỗi ngày? 


Lấy một ví dụ. Trong đợt phun trào dữ dội kéo dài 9 giờ ở núi St. Helens ngày 18/5/1980, hơn 540 triệu tấn tro đã trút xuống bao phủ một diện tích rộng 56.980 km2. Đó là đợt phun trào núi lửa kinh hoàng nhất từng xảy ra tại Mỹ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét