Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Có bao nhiêu người chết vì núi lửa trong 500 năm qua?


Có bao nhiêu người chết vì núi lửa trong 500 năm qua? 


Ít nhất là 300.000 người. Từ năm 1980 đến 1990, núi lửa đã làm thiệt mạng ít nhất 26.000 người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét