Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Bao nhiêu bề mặt trái đất gồm đá núi lửa?


Bao nhiêu bề mặt trái đất gồm đá núi lửa?


Các nhà khoa học ước tính hơn 3/4 bề mặt trái đất là đá núi lửa - đá phun trào từ núi lửa hay đá tan chảy dưới bề mặt trái đất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét