Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013

Bao nhiêu bề mặt trái đất gồm đá núi lửa?


Bao nhiêu bề mặt trái đất gồm đá núi lửa?


Các nhà khoa học ước tính hơn 3/4 bề mặt trái đất là đá núi lửa - đá phun trào từ núi lửa hay đá tan chảy dưới bề mặt trái đất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét