Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Bức tranh 32.000 mảnh ghép

Bức tranh 32.000 mảnh ghép
Đây là bức tranh 32.000 mảnh ghép, thể loại Premium Puzzle. Mức độ khó: Hardest. Thời gian ghép: Tùy thuộc vào trình độ. Với mình chắc hết đời chưa ghép xong.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét