Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Vì sao voi dùng vòi để hút nước mà không bị sặc?


Vì sao voi dùng vòi để hút nước mà không bị sặc?

Vòi của voi vốn chỉ là một chiếc mũi dài, thông với đường thức ăn như những chiếc mũi khác, nhưng giữa xoang mũi và đường thức ăn của mình có một đoạn xương mềm ngăn cách. Khi mình dùng vòi hút nước vào xoang mũi, đoạn xương mềm ấy sẽ đóng khí quản lại nên nước sẽ không thể ngấm vào phổi nữa, vì thế voi sẽ không bị sặc.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét