Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Trận động đất mạnh nhất trong giai đoạn gần đây?


Trận động đất mạnh nhất trong giai đoạn gần đây?


Trận động đất xảy ở ngoài biển Chile vào năm 1960 có cường độ 9,6 richter và gây ra vết nứt dài 1.600 km. Một trận động đất như vậy xảy ra tại một thành phố lớn có thể làm tan tành những công trình có kỹ thuật xây dựng hiện đại nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét