Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Trái đất có phải là hành tinh đá lớn nhất trong hệ mặt trời?


Trái đất có phải là hành tinh đá lớn nhất trong hệ mặt trời?


Hoàn toàn đúng như vậy. Đường kính trái đất tại đường xích đạo là 12.756 km. Sao Kim là 12.104 km. Sao Hoả và sao Thuỷ nhỏ hơn rất nhiều. Sao Diêm Vương cũng là hành tinh đá nhưng quá nhỏ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét