Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Trái đất bao nhiêu tuổi?


Trái đất bao nhiêu tuổi?


Hành tinh của chúng ta hơn 4,5 tỷ tuổi, trẻ hơn mặt trời một ít.  Bằng chứng mới đây (*)cho thấy trái đất thực ra hình thành sớm hơn rất nhiều, khoảng 10 triệu năm sau mặt trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét