Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Tổng hợp phần mềm xây dựng

Tổng hợp phần mềm xây dựng

Tổng hợp phần mềm xây dựng

Phần mềm chuyển AutoCad qua Word 
Download
Phần mềm chuyển từ Sap2000 qua AutoCad 
Download
Phần mềm Etabs 9.5 
Download
Phần mềm Sap2000. V14 
Part1Part2
Phần mềm dự toán Acit 
Download
Chuyển đổi đơn vị+Tra thép 
Download
Tra hệ số độ cao k khi tính gió 
Download
Tra hệ số k0 và A, B, C trong đồ án nền và móng 
Download
Chương trình kết cấu làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng 
Tính toán nội lực dầm theo phương pháp Hcross 
Download
Phần mềm Winkler để tính móng băng 
Download
Chương trình nội suy 1 chiều+ 2 chiều 
Download
Chương trình chọn thép 
Download
Thống kê thép bằng Excel 
Download
Thống kê thép TIP 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét